Kraunasi...
PRANEŠIMAS APIE REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMĄ
Informuojame, kad yra parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas" ir UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ reorganizavimo sąlygos ( i) Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ duomenys: teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė; buveinės adresas – Pramonės g. 8, Šiauliai; įmonės kodas 144128180; duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre; ii) UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ duomenys: teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė; registruotos buveinės adresas – Vytauto g. 19, Trakai; įmonės kodas 181212948; duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre).

UAB „Komunalinių įmonių kombinatas"  yra reorganizuojama prijungimo būdu, ją prijungiant prie uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“.

Po reorganizavimo UAB „Komunalinių įmonių kombinatas" kaip juridinis asmuo baigs savo veiklą, o Uždaroji akcinė bendrovė „Specializuotas transportas“ tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo. Po reorganizavimo veiksiančios Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ duomenys: teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – Pramonės g. 8, Šiauliai, įmonės kodas 144128180, pavadinimas – UAB „Ecoservice projektai“.
Po reorganizavimo visos UAB „Komunalinių įmonių kombinatas" teisės, pareigos ir patirtis, įskaitant teises ir pareigas pagal visus sandorius, pereina Uždarajai akcinei bendrovei „Specializuotas transportas“ ir tokie sandoriai įtraukiami į Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ buhalterinę apskaitą nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, jei imperatyviosios teisės normos nenumato kitaip.

Su LR Civilinio kodekso 2.96 str. 4 dalyje bei LR akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 dalyje išvardintais dokumentais galima susipažinti darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., bendrovės UAB „Komunalinių įmonių kombinatas" patalpose, esančiose adresu Gedimino g. 24, Trakai, ir Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ patalpose adresu Pramonės g. 8, Šiauliai. Reorganizavimo sąlygos ir kiti dokumentai skelbiami UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ interneto svetainėje www.tkik.lt ir Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ interneto svetainėje www.abst.lt .

Generalinis direktorius     
Andrejus Barinovas

Ecoservice projektai įstatai

Reorganizavimo sąlygos_KIK_ST_1 dalis

Reorganizavimo sąlygos_KIK_ST_2 dalis

Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita Plačiau