Kraunasi...
Garažų savininkų bendrijų pirmininkų dėmesiui !!!

     


Informuojame, kad Šiaulių mieste numatyta įrengti naujas komunalinių atliekų surinkimo konteinerines aikšteles. Aikštelių įrengimas bus finansuojamas ES lėšomis.

Pagal Šiaulių miesto atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planą, planuojama garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti  ne mažiau  kaip po  vieną  komunalinių  atliekų konteinerinę aikštelę prie pagrindinio įvažiavimo. Gali būti keičiamos šiuo metu  esančių  aikštelių  vietos arba numatytos naujos  vietos, kur jų iki šiol nebuvo. Būtina užtikrinti, kad visiems teritorijoje esantiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

Siekiant  parengti komunalinių atliekų surinkimo konteinerinių aikštelių vietų išdėstymo schemas, būtina kiekvienos aikštelės vietą suderinti su konkrečios garažų bendrijos  pirmininku ar kitu įgaliotu asmeniu.

Prašome Šiaulių miesto garažų savininkų bendrijų pirmininkų ar kitų įgaliotų asmenų dėl aikštelės įrengimo suderinimo kreiptis į VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą el. paštu info@sratc.lt , tel. (8-41) 42 1699
 
  Plačiau