Kraunasi...

Atliekų išvežimo grafikai

Šiaulių miesto gyventojams:  INDIVIDUALIŲ VALDŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI !
Komunalinių atliekų surinkimo konteineriai nurodytą vežimo dieną turi būti pastatyti už privačių namų valdų ribos nuo 7:00 val. ryto į tokią vietą, prie kurios laisvai galėtų privažiuoti paslaugos teikėjas su spec. transporto priemone.
Dėl techninių gedimų neaptarnautą konteinerį, prašome gyventojų palikti jį sekančios dienos rytui.


AB "Specializuotas transportas"
Administracija


Radviliškio rajono gyventojams:

DĖMESIO !  NUO KOVO 28 D. KEIČIASI ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS
Atliekos bus renkamos su pažangiomis  3-jų sekcijų šiukšliavežėm (EURO 6), kurios vienu metu aptarnaus VISŲ rūšių konteinerius. Jose įmontuoti inovatyvūs bunkeriai su pertvaromis, leidžiantys vienu metu surinkti trijų rūšių išrūšiuotas atliekas: buitines ir antriniam perdirbimui skirtas stiklo, popieriaus, plastiko atliekas.

RADVILIŠKIO MIESTO ir RAJONO KONTEINERIŲ APTARNAVIMO GRAFIKAS NUO KOVO 28 D. ( ŽIŪRĖTI ČIA) 

Pagal šį grafiką buitinių atliekų konteineriai bus surenkami kas antra savaitė, antrinių žaliavų konteineriai - kas ketvirta savaitė.
Individualūs konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val. Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas. Jeigu konteineriai tuštinimo dieną į nurodytas vietas neišstumti, atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą dieną.

Dėl kilusių nesklandumų (blogų oro sąlygų, didelių atliekų kiekių, transporto gedimo), gali vėluoti atliekų surinkimas, todėl labai prašome gyventojus palikti konteinerius prie važiuojamos dalies, iki jie bus ištuštinti. Tuo metu atliekas kaupkite atliekų maišuose, vežimo dieną jie bus paimti kartu su kitomis atliekomis. 

Didelių gabaritų (baldai, padangos, langai, durys, kilimai ir kt.), statybinės, pavojingos atliekos privalo būti pristatomos į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, o ne paliekamos prie konteinerių. Aikštelėse atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai. Stambiagabaričių aikštelės adresas: Žironų km., Aukštelkų sen., Radviliškio raj.

Iš juridinių asmenų mišrios komunalinės atliekos surenkamos atsižvelgiant į tai, kaip aptarnaujami kiti atliekų turėtojai, esantys toje aptarnavimo zonoje. Dėl tikslesnės informacijos, ar tuo atveju kai atliekos netelpa į turimus konteinerius kreiptis į UAB "Komunalinių įmonių kombinatas", NEMOKAMA LINIJA – TEL. 8 (800) 53533.
Įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro gamybos atliekos, privalo jas atskirti susidarymo vietoje, nemaišant su komunalinėmis atliekomis, ir pristatyti į šių atliekų tvarkymo vietas.
Įmonės gali pačios gamybines atliekas pristatyti sutvarkymui arba pagal pasirašytas sutartis šias atliekas surenka ir sutvarkymui pristato pasirinktas atliekų tvarkytojas.

 
UAB "Komunalinių įmonių kombinatas"
Administracija

 

PRANEŠIMAS APIE REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMĄ
Informuojame, kad yra parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas" ir UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ reorganizavimo sąlygos ( i) Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ duomenys: teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė; buveinės adresas – Pramonės g. 8, Šiauliai; įmonės kodas 144128180; duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre; ii) UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ duomenys: teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė; registruotos buveinės adresas – Vytauto g. 19, Trakai; įmonės kodas 181212948; duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre).

UAB „Komunalinių įmonių kombinatas"  yra reorganizuojama prijungimo būdu, ją prijungiant prie uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“.

Po reorganizavimo UAB „Komunalinių įmonių kombinatas" kaip juridinis asmuo baigs savo veiklą, o Uždaroji akcinė bendrovė „Specializuotas transportas“ tęs savo veiklą kaip juridinis asmuo. Po reorganizavimo veiksiančios Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ duomenys: teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – Pramonės g. 8, Šiauliai, įmonės kodas 144128180, pavadinimas – UAB „Ecoservice projektai“.
Po reorganizavimo visos UAB „Komunalinių įmonių kombinatas" teisės, pareigos ir patirtis, įskaitant teises ir pareigas pagal visus sandorius, pereina Uždarajai akcinei bendrovei „Specializuotas transportas“ ir tokie sandoriai įtraukiami į Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ buhalterinę apskaitą nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, jei imperatyviosios teisės normos nenumato kitaip.

Su LR Civilinio kodekso 2.96 str. 4 dalyje bei LR akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 dalyje išvardintais dokumentais galima susipažinti darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., bendrovės UAB „Komunalinių įmonių kombinatas" patalpose, esančiose adresu Gedimino g. 24, Trakai, ir Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ patalpose adresu Pramonės g. 8, Šiauliai. Reorganizavimo sąlygos ir kiti dokumentai skelbiami UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ interneto svetainėje www.tkik.lt ir Uždarosios akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ interneto svetainėje www.abst.lt .

Generalinis direktorius     
Andrejus Barinovas

Ecoservice projektai įstatai

Reorganizavimo sąlygos_KIK_ST_1 dalis

Reorganizavimo sąlygos_KIK_ST_2 dalis

Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita Plačiau